watsu-fin

לו יכולתם להעניק לעצמכם שעה,

בה כל המולת העולם משתתקת.

שעה, בה הצליל היחידי שתשמעו הוא צליל פעימות ליבכם.

הבריכה החדשה בכרכור |  פרטית, מחוממת ואינטמית

הבריכה  | פרטית, מחוממת ואינטמית

…אתם צפים, חסרי משקל, מוקפים מים חמימים

מרגישים בטוחים ומוגנים.

זאת התחושה שתחוו אצלנו בטיפול וואטסו.

 

המים,

קצב התנועה,

תחושת העירסול והתמיכה יוצרים הוויה בטוחה – כמו ברחם.

מערכת העצבים מזהה את התחושה והמקצב ונרגעת תוך מספר דקות,

השרירים מתרפים,

הראש מתרוקן,

העולם עוצר מלכת.

 וואטסו - ווטסו

טיפול הוואטסו עוקף את האינטלקט,

מבטל התנגדויות

ונוגע ישר בלב ובגוף.

טיפול הוואטסו נטול ביקורת ומקבל את המטופל כמו שהוא.

 

להזמנת טיפולים, מחירים ופרטים נוספים