Posted on Nov 26, 2014

לאיש שלי ולי יש הסכם: אני מעניקה לו עיסוי כשהוא צריך ובתמורה, הוא עושה לי עיסוי לכפות הרגליים -  פעמיים שלוש בשבוע. אז יש לי מין טקס כזה, בערבים (הבודדים) שלשנינו יש ערב חופשי אני טובלת את כפות הרגליים...

Read More