Posted on Dec 1, 2014

הוא גבוה, מאוד גבוה. וגם חתיך ונחמד. היא מקסימה, אישיות אמיתית. אנרגטית, חכמה. אבל זה לא העניין, לא הפעם.   שניהם (ועוד רבים אחרים) הגיעו אליי עם תלונה על עומס גדול בגב העליון שמוקד הכאב שלו בחלק העליון...

Read More