Posted on Jul 19, 2015

יום 1 המצב שלי כל כך שפוף אז אספתי את הכוחות שנשארו לי והצמדתי קוביית קרח לנקודת Feng Fu אם לא יועיל לפחות יהיה לי קר. שכבתי בקשט (כמעט, האמת שניצלתי את הזמן כדי לקרוא) 20 דקות, תוך שהמוח שלי קופא...

Read More