Posted on May 7, 2013

מאז שאובחנתי כבעלים הגאה של רגישות ללקטוז, חג השבועות מביא אתו באסה בריכוז גבוה.   למרות שעברתי למעלה מעשרים שנה של גמילה ממוצרי חלב, אני חייבת לציין שאני עדיין מתגעגעת. הגעגוע הוא לדברים מאוד...

Read More