Posted on Sep 8, 2014

ה”חגים“, עבורי, זאת תקופה מלחיצה. מאוד מלחיצה.   מבחן הבישולים (“וואו, גם הפעם התעלית על עצמך, מתי כבר תפתחי מסעדה?”), מבחן הנחמדות (“איך, את מצליחה לחייך עם כל הלחץ הזה?”), מבחן...

Read More