Posted on Apr 9, 2017 in מטפלים ושיתופי פעולה |

סדנת אלכוהול – טעימות בירה

אוהבים אלכוהול ?

הזמינו סדנת אלכוהול של האלכוהול העתיק ביותר : בירה

וגלו עולם של טעמים וניחוחות

סדנת אלכוהול – מה ההבדל בין הבירות?

בירה היא ממשקאות האלכוהול העתיקים בעולם וביחד עם התפתחות האנושות,

התפתחה הבירה ,

לאורך השנים לכיוונים רבים ומגוונים. הבירה הבלגית שונה מזו הגרמנית, והבירות האמריקאיות,שונות מהאנגליות.

מארבעת חומרי גלם בסיסיים וזהים – בישלו העמים בירות רבות ומגוונות..

על הכל תוכלו לשמוע ולטעום בסדנת אלכוהול מרתקת של מלכת הבירה

סדנת אלכוהול – אנחנו ממליצים

מחפשים סדנת אלכוהול ועוד לא הייתם בסדנת הבירה של מלכת הבירה?!

אנחנו ממליצים לכם לטעום ולהריח ב”משתה המלכה” – סדנת אלכוהול שצומח על השיבולים

סדנת בירה,סדנת אלכוהול,טעימות בירה,סדנאות גיבוש לעובדים,הכנת בירה ביתית,בישול בירה סדנת בירה,סדנת אלכוהול,טעימות בירה,סדנאות גיבוש לעובדים,הכנת בירה ביתית,בישול בירה סדנת בירה,סדנת אלכוהול,טעימות בירה,סדנאות גיבוש לעובדים,הכנת בירה ביתית,בישול בירה סדנת בירה,סדנת אלכוהול,טעימות בירה,סדנאות גיבוש לעובדים,הכנת בירה ביתית,בישול בירה סדנת בירה,סדנת אלכוהול,טעימות בירה,סדנאות גיבוש לעובדים,הכנת בירה ביתית,בישול בירה