Posted on Apr 28, 2016 in טיפול שיאצו (shiatsu) |

טיפים למטפלי שיאצו – לשכוח לרגע את המולת היום יום

להיות מחובר להווה ולעצמנו נהפך לקלישאה,

אבל עבורי כמטפל שיאצו זה תנאי העיקרי למיפגש וטיפול בעלי משמעות.

למדתי מתוך ניסיון שצריך לקחת כמה דקות כדי להתחבר,

כדי לתת את המקום לטיפול השיאצן ןהחיבור לעצמי 

חשוב לי לשכוח לרגע את המולת ולחצי היום יום,

להתחבר לכאן ולעכשיו.

 להרגיש את האנרגיות שלי ומסביבי.

אני מקשיב לנשימה שלי ושל המטופל,

שם לב לקצב ולעומק. 

 

* הנחיה כללית - כל החומר המופיע באתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו תחליף ליעוץ וטיפול עם בעל מקצוע.

 

טיפים למטפלי שיאצו – הנשימה מסמלת את החיים

הנשימה מסמלת את החיים,

תנועה וזרימה בלתי פוסקים,

גם כשאנחנו ישנים.

רק אם אני מקדיש תשומת לב לנשימה שלי,

מאיט ומעמיק אותה יש לי סיכוי לגרום לך

שהמטופל ירגע ויתחבר לעצמו ולנשימה שלו. 

הנשימה משקפת את מה שאנחנו מרגישים,

הנשימה מהירה ורדודה כאשר כואב לנו,

כשאנחנו מתוחים או חוששים.

כשאנחנו מאוזנים,

רגועים ושלווים גם הנשימה שלנו

נירגעת ונעשית עמוקה ואיטית.

ומכאן המפגש, הטיפול

זורם ברכות ,בצורה מאוזנת

עם התייחסות אמיתית.